Využívate vozidlo na služobné účely? Nezabudnite si viesť knihu jázd

Využívate vozidlo na služobné účely? Nezabudnite si viesť knihu jázd

- in Nesmie vám ujsť, Zaujímavosti
0
Komentáre vypnuté na Využívate vozidlo na služobné účely? Nezabudnite si viesť knihu jázd
Využívate vozidlo na služobné účely? Nezabudnite si viesť knihu jázdVyužívate vozidlo na služobné účely? Nezabudnite si viesť knihu jázd

Do nákladov spoločnosti si v účtovníctve môžete zarátať využívanie vozidiel na služobné účely. Pozor na to, aby ste správne zdokladovali všetky vaše cesty. Na zdokladovanie slúžia kniha jázd a cestovné príkazy, pomocou ktorých zaevidujete každú jednu služobnú cestu. V prípade, že vozidlo využívate častejšie, bude oveľa jednoduchšie a praktickejšie viesť evidenciu elektronickou formou prostredníctvom počítačových programov.

Zaúčtovať je možné vozidlo spoločnosti i zamestnanca

Do nákladov vašej firmy môžete zaúčtovať využívanie rôznych dopravných prostriedkov. Najčastejšie ide o osobné vozidlá, či už firemné, alebo vo vlastníctve zamestnanca. Ak vozidlo vlastní priamo spoločnosť, je možné si zaúčtovať výdavky na pohonné hmoty podľa knihy jázd a náklady spojené s prevádzkou vozidla. V prípade využívania vozidla výhradne na služobné účely máte nárok na plný odpočet DPH. Pri účtovaní vozidla zamestnanca je do nákladov možné zahrnúť nielen pohonné hmoty, ale tiež cestovné náhrady a výdavky priamo súvisiace so služobnou cestou. Všetky náklady spojené s vozidlom je nutné zapisovať v knihe jázd. Jednoduchá kniha jázd v elektronickej forme je efektívnym spôsobom evidencie a následného účtovania. Všetky zostavy, cestovné príkazy a iné dokumenty sa dajú tlačiť priamo z elektronického systému. Odpadne vám zdĺhavé vypisovanie a sledovanie príkazov. Pri výbere programu na evidenciu jázd dbajte na to, aby bol program prehľadný a dal sa intuitívne ovládať. Takýmto programom je elektronická kniha jázd Speedy. V aplikácii Speedy je možné knihu jázd prepojiť priamo s programom na zadávanie cestovných príkazov.

Prehľadná evidencia cestovných príkazov

Neoddeliteľnou súčasťou knihy jázd býva vo väčšine prípadov cestovný príkaz. Cestovné príkazy je nutné vyplniť ešte pred začatím služobnej cesty zamestnanca. V cestovnom príkaze sa vyplňuje veľké množstvo údajov, čo značne časovo zaťažuje personalistu i zamestnanca samotného. Po skončení služobnej cesty vás opäť čaká vypĺňanie formulára, a to jeho druhej časti. V účtovníctve musia všetky údaje sedieť, a preto sa stáva, že sa príkaz často opravuje a prepisuje. Všetkým týmto peripetiám s papierovým cestovným príkazom predídete vďaka elektronickému príkazu v programe Speedy. Modul programu obsahujúci cestovné príkazy umožňuje ich rýchle vyplnenie a prípadné úpravy. Navyše sa v programe automaticky aktualizujú zákonom stanovené sadzby cestovných náhrad. Modul cestovný príkaz po prepojení s modulom kniha jázd ušetrí vašej firme čas a peniaze.

 

 

 

 

 

You may also like

Ktorá metóda opravy preliačin na aute je cenovo najvýhodnejšia?

Preliačiny na aute vznikajú z rôznych príčin. Či už