Viete, čo je katalyzátor a na čo slúži?

Viete, čo je katalyzátor a na čo slúži?

- in Auto
0
Komentáre vypnuté na Viete, čo je katalyzátor a na čo slúži?
Viete, čo je katalyzátor a na čo slúži?

Pravdepodobne každý vodič vie, prečo má v aute katalyzátor. Za posledné roky však o nich v správach počuli aj nevodiči, pretože sa rozmohli ich krádeže. Krádež katalyzátora môže spôsobiť škodu aj v hodnote niekoľko tisíc eur. Čo to ten katalyzátor teda je a na čo slúži, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Čo je to katalyzátor?

V každom aute so spaľovacím motorom by mal byť aj katalyzátor. To však nie je odpoveď na to, čo je katalyzátor. Katalyzátor je zariadenie vo výfukovom systéme. Môže byť umiestnený samostatne alebo môže byť súčasťou iného komponentu v systéme. Každopádne však nesmie v aute so spaľovacím motorom chýbať.

Na čo slúži katalyzátor?

Úlohou katalyzátoru je znižovať množstvo škodlivých látok, ktoré sa nachádzajú vo výfukových plynoch. Ide predovšetkým o exhaláty a emisie, ktoré majú negatívny účinok na životné prostredie aj ľudské zdravie. Katalyzátor teda slúži ako zariadenie na čistenie výfukových plynov a zlepšuje kvalitu vypúšťaných emisií do ovzdušia.

Ako katalyzátor funguje?

Katalyzátor v aute je možné prirovnať k sitku s malými komôrkami či včelím plástom. Tie sú tvorené vrstvou oxidu hlinitého a zložkami vzácnych kovov ako napríklad platina, ródium a paládium.

Tieto zložky vystupujú ako látky, ktoré pomáhajú vzájomnej reakcii výfukových plynov pri vysokej teplote. Cieľom celej reakcie je zabezpečiť, aby sa oxid uhoľnatý a škodlivé uhľovodíky transformovali na menej škodlivé látky, ako sú dusík a oxid uhličitý.

Podľa komponent z ktorých je katalyzátor vyrobený sa delia na:

  • Kovové katalyzátory
  • Keramické katalyzátory

Základný rozdiel medzi týmito katalyzátormi vyplýva už z názvu. Kovový katalyzátor má vložku vyrobenú z kovu a keramický katalyzátor má vložku vyrobenú z keramických materiálov. Pri porovnaní sú kovové katalyzátory odolnejšie voči mechanickému poškodeniu, avšak keramické katalyzátory bývajú lacnejšie ako tie kovové.

Rozdeľujú sa však predovšetkým podľa prebiehajúcich reakcií a to na:

  • Trojcestné
  • Oxidačné
  • Redukčné

TIP: Viete, ako postupovať pri čistení interiéru auta?

Trojcestné katalyzátory

Trojčinný alebo trojcestný katalyzátor sa používa pri zážihových motoroch. Na svojom katalytickom povrchu pri dostatočnej teplote umožní vzájomnú reakciu oxidantov NOx a redukčných činidiel CHx a CO, ktoré sú vo vhodnom pomere, aby vzájomne reagovali za vzniku N2, H2O a CO2.

Oxidačné katalyzátory

Oxidačný katalyzátor sa používa pri vznetových motoroch, ktoré pracujú s vysokým prebytkom vzduchu, ale pri ich mechanizme spaľovania dochádza mikroskopicky k spaľovaniu veľmi bohatej zmesi. Katalyzátor redukuje škodliviny CHx a CO. Navyše pri vysokej teplote katalyzátora dochádza k dodatočnému spaľovaniu pevných častíc.

Redukčné katalyzátory

Redukčný katalyzátor je charakteristický tým, že znižuje emisie oxidov dusíka (NOx). Problém s týmito emisiami majú primárne vznetové motory aj zážihové motory s priamym vstrekom. Aby tieto motory splnili súčasné emisné predpisy je pre nich redukčný katalyzátor takmer nevyhnutnosťou.

TIP: Znížiť produkciu škodlivín a emisií vášho vozidla môžete aj vďaka chiptuningu. Viete, čo je chiptuning a aké prináša riziká?

Na čo si dať pozor?

Ak chcete aby vám katalyzátor vydržal, čo najdlhšie pokúste sa vyhnúť predovšetkým:

  • natankovaniu zlého paliva
  • zlému zapaľovaniu motora
  • oleju v spaľovacom priestore
  • nespálenému palivu v katalyzátore

 

Natália Várošová

Obrázky:

https://pixabay.com/cs

 

 

 

 

 

About the author

You may also like

Jazdíme bezpečne – prečo brzdové platničky škrípu a kedy ich vymeniť?

Brzdový systém ma priamy vplyv na bezpečnosť jazdy.