Cestná nákladná preprava v Európe: aké požiadavky treba spĺňať

Cestná nákladná preprava v Európe: aké požiadavky treba spĺňať

- in Nesmie vám ujsť
0
Komentáre vypnuté na Cestná nákladná preprava v Európe: aké požiadavky treba spĺňať
Cestná nákladná preprava v Európe: aké požiadavky treba spĺňať

Cestná nákladná doprava je v rámci Európy a hlavne Európskej únie o poznanie voľnejšia, ako tomu bolo v minulosti. Vodiči si zvykli na jednoduchší prechod hranicami s menej častými kontrolami.

Napriek tomu stále existujú určité pravidlá, ktoré musí špedičná spoločnosť prevádzkujúca medzinárodnú nákladnú dopravu striktne dodržiavať. Tieto nariadenia slúžia predovšetkým ako prevencia voči nekalým obchodným praktikám.

V dnešnom článku si povieme, čo všetko musíte splniť, aby ste mohli prevádzkovať firmu s nákladnou dopravou aj za hranicami Slovenska.

Ak ste úplne na začiatku

Ak ešte len uvažujete o začiatku podnikania v nákladnej doprave a rovno sa chcete vrhnúť na celú Európu, čaká vás nemalé množstvo vybavovania a byrokracie.

Vnútroštátna nákladná preprava úzko súvisí s oprávnením, ktoré je potrebné získať, aby ste mohli prevádzkovať medzinárodnú nákladnú dopravu.

Cestná nákladná doprava alebo medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu môže byť právne realizovaná dvoma spôsobmi:

  • Živnostenské oprávnenie – nákladnú prepravu môžete prevádzkovať aj ako živnostník, ale len s vozidlami do 3,5 t.

Navyše ako živnostník ručíte celým svojím majetkom a pri vybavovaní takejto živnosti musíte spĺňať rovnaké kritéria, ako spoločnosť s ručením obmedzeným vrátane dokazovania finančnej spôsobilosti.

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o. je v prípade nákladnej dopravy o niečo jednoduchší spôsob podnikania, ktorý vám zaručuje aj lepšie právne istoty ako živnostenský list.

Ďalšou podmienkou pre úspešné založenie dopravnej spoločnosti je vek minimálne 21 rokov a bezúhonnosť dotknutých osôb v podnikaní.

Pri s.r.o. sú to všetci jej konatelia a vedúci dopravy.

Kto je to vedúci dopravy?

Pre zabezpečenie odbornej spôsobilosti firmy a kvality poskytovania služieb je nutné mať vo firme aspoň jedného človeka, ktorý disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti viesť nákladnú dopravu.

Ak nikto vo vašej firme takéto osvedčenie nemá, môže zložiť skúšku pred odbornou komisiou.

Každý dopravná alebo špedičná firma musí mať aspoň jedného odborného vedúceho dopravy, ktorý je:

  • spoluvlastníkom spoločnosti (aspoň 15% podiel),
  • konateľom spoločnosti,

Finančná spoľahlivosť a základné imanie

Firma prevádzkujúca dopravné služby musí okrem odbornej spôsobilosti preukázať aj svoju finančnú stabilitu – spoľahlivosť.

Tá sa preukazuje pri spoločnosti mladšej ako 15 mesiacov cez základné imanie. Dopravná alebo špedičná firma staršia ako 15 mesiacov dokazuje finančnú stabilitu cez základné imanie na základe účtovnej závierky. 

Tu však ešte stále nekončíme

Ako vidíte, prevádzkovať dopravnú spoločnosť nie je vôbec jednoduché. Okrem hore uvedeného musíte ďalej preukázať, že nákladné vozidlá spoločnosti môžete naozaj využívať na podnikanie. A to prostredníctvom:

  • listu vlastníctvy,
  • nájomnej zmluvy,
  • leasingovej zmluvy.

Okrem toho musí mať vaša spoločnosť technické zázemie v podobe technickej základne vozidiel, kde je možné vykonávať ich základnú a pravidelnú údržbu a starostlivosť.

Ako bodku za celým procesom musíte vypracovať detailný prepravný poriadok, ktorý obsahuje všetky zákonom stanovené podmienky dopravcu potrebné pre uzavretie zmluvy s prenajímateľom dopravy.

Licencia Spoločenstva pre medzinárodnú dopravu

Ako sme spomínali vyššie, ak chcete vykonávať medzinárodnú dopravu po Európe, musíte najskôr absolvovať celý rad úkonov pre získanie povolenia pre vnútroštátnu dopravu.

Ak to celé už máte za sebou alebo ste staršia dopravná firma, ktorá len rozširuje pole svojho pôsobenia, budete na to potrebovať:

  • Licenciu Spoločenstva – je to právny dokument, ktorý vydáva členský štát, v ktorom má dopravca svoje sídlo.

Vydáva sa na dobu najviac 10 rokov s možnosťou obnovenia.

 

  • Osvedčenie vodiča – toto osvedčenie budú potrebovať len tí vaši zamestnanci, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi EÚ a nemajú tu ani dlhodobý pobyt.

Osvedčenie vydávajú príslušné orgány v členskom štáte, ktorý je sídlom dopravnej spoločnosti.

Podnikanie vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave nie je pre každého. Je to spojené s množstvom práce a odhodlania, ktoré ako vidíte, budete potrebovať hneď na začiatku.

 

You may also like

Jazdíme bezpečne – prečo brzdové platničky škrípu a kedy ich vymeniť?

Brzdový systém ma priamy vplyv na bezpečnosť jazdy.