Ako poskytnúť účinnú prvú pomoc pri autonehode? Držte sa týchto rád!

Ako poskytnúť účinnú prvú pomoc pri autonehode? Držte sa týchto rád!

- in Nesmie vám ujsť
1133
Komentáre vypnuté na Ako poskytnúť účinnú prvú pomoc pri autonehode? Držte sa týchto rád!

Po prvé si urobte prehľad o situácii a zranených. Dbajte na svoju vlastnú bezpečnosť (navlečte si reflexnú vestu a postavte pred miesto nehody výstražný trojuholník). Pri ošetrovaní zranených používajte ochranné gumové rukavice.

Po druhé, volajte záchrannú službu na číslo 112 alebo 155. Povedzte miesto nehody (najlepšie podľa čísla pouličnej lampy, ak je v blízkosti), počet postihnutých a rozsah ich poranení.
Po tretie, ak zranený nereaguje, je nutné spriechodniť dýchacie cesty záklonom hlavy zraneného (dbajte pritom na zvýšenú opatrnosť voči prípadným poraneným krčnej chrbtice).

Po štvrté, počúvaním a hmatom zistite, či zranený dýcha. Ak nedýcha normálne alebo lape po dychu, je nutné zahájiť neodkladnú resuscitáciu.

Po piate, ak zranený nedýcha, začnite s resuscitáciou. Ako je potrebné postupovať:

Miesto k stlačeniu: uprostred hrudníka, na hrudnej kosti, približne na spojnici bradaviek
Hĺbka stlačenie: tretina priemeru hrudníka (5 – 6 cm u dospelej osoby)
Frekvencia stlačení: 100 × za minútu
Preveďte 30 × stlačení hrudníka

Po šieste,  a 2 × umelé dýchanie z úst do úst. Ak nie je umelé dýchanie možné, vykonávajte len neprerušovanú nepriamu masáž srdca. V resuscitácii pokračujte do obnovenia dýchania alebo do odovzdania postihnutého odbornej pomoci.

Po siedme, ak nie je možné ošetriť zraneného vo vozidle alebo ak hrozí akékoľvek iné nebezpečenstvo, urobte čo najšetrnejšie vyprostenie zranenej osoby z vozidla.

Po ôsme, na ošetrenie vyberte bezpečné miesto. Ak pacient nereaguje, ale dostatočne dýcha, uložte ho do Rautekovej zotavovacej polohy. Zabalením zraneného do izotermickej fólie zaistite tepelný komfort.

Po deviate, v prípade masívneho krvácania zraneného posaďte / položte, krvácajúcu končatinu zdvihnite nad úroveň srdca, obmedzte krvácanie tlakom priamo v rane a vytvorte tlakový obväz.

Ako tlakovú vrstvu využite ďalší zmotaný obväz. Ak je tlakový obväz neúčinný, vykonajte na paži / stehne zaškrtenie končatiny nad ranou vždy smerom k srdcu pomocou gumového zaškrcovadla. Zlomeniny nenapravujte, v prípade otvorenej rany prekryte a obmedzte hybnosť. Tieto informácie nám poskytol web auto.cz

 

About the author

You may also like

Ktorá metóda opravy preliačin na aute je cenovo najvýhodnejšia?

Preliačiny na aute vznikajú z rôznych príčin. Či už