Excel funkcie pre ctižiadostivých motoristov

Excel funkcie pre ctižiadostivých motoristov

- in Nesmie vám ujsť
391
Komentáre vypnuté na Excel funkcie pre ctižiadostivých motoristov

Excel funkcie sú dnes bežným nástrojom pre správu dát. Samotný program Excel je dnes bežnou súčasťou pracovného vybavenia a svoju obľubu si získal aj vďaka svojmu jednoduchému ovládaniu, ktoré sa v mnohých prípadoch zakladá na intuitívnom ovládaní a vďaka zrýchleniu pracovných pochodov.

Napriek tomu, že dnes existuje mnoho iných programov, Excel si stále zachováva svoje stabilné postavenie a radí ho medzi najobľúbenejšie programy pre prácu a správu dát. K jeho obľúbenosti a popularite prispievajú i Excel funkcie, vďaka ktorým je práca ešte efektívnejšia a do istej miery i presnejšia. Mnoho ľudí využíva len základné možnosti programu Excel, ale vďaka kurzom máte možnosť naučiť sa pokročilé funkcie Excel pre profesionálov, ktoré si iste nájdu svoje miesto i vo vašom pracovnom postupe.

Pod základnými funkciami si predstavujeme formátovanie buniek, ich kopírovanie a základné použitie vzorcov. Veľmi jednoduchou funkciou je tiež vytvorenie grafu, ktorý slúži pre lepšiu predstavivosť výsledkov a zároveň je vizuálnym zobrazením dát. Tabuľkový procesor Excel však v sebe skrýva oveľa viac tajomstiev, ktoré začíname odhaľovať pri pochopení prvých základných funkcií. Po ich zvládnutí túžime objavovať stále viac a odhaľovať Excel funkcie, ktoré naše chápanie programu Excel posúvajú na úplne inú a dosiaľ pre nás nepoznanú úroveň. Dôležité je najmä chcieť sa učiť a zdokonaľovať.

Funkcie programu Excel vám umožnia pracovať s pomenovávaním buniek a tiež odhaľovať duplicity, ktoré môžu byť najmä pri veľkom súbore dát dobre skryté a napriek tomu spôsobovať problémy pri hľadaní záverov a riešení a skresľovať výsledky experimentov. Funkcie v Exceli pre začiatočníkov i pokročilých využijete pri každom spracovaní dát, ktoré budete musieť vo svojej práci previesť. Mnohé z nich vám umožňujú prácu vyhodnotiť rýchlejšie a na riešenie problémov prichádzať oveľa jednoduchšou cestou.

Excel vám odhalí množstvo nápadov, ktorých objavenie bude len na vás. Okrem základných Excel funkcií môžete využiť tvorbu formulárov, jednoduché a pokročilé makrá, ktoré vám umožnia nahrávať a ukladať postupy. Ukladanie postupov oceníte predovšetkým pri činnostiach, ktoré sú potrebné pri preverovaní a sumarizácii vašich výsledkov a jediným kliknutím si môžete ušetriť množstvo opakovanej práce. Obrovskou výhodou práce s makrami je, že ich vytvorení  môže s daným spracovaním dát pracovať aj osoba, ktorá by zložitú operáciu nevedela jednoducho previesť. Makro dokáže nielen prácu podstatne zefektívniť ale ušetriť aj hodiny práce, ktoré zamestnanci strávia nad opakovaním duplicitných postupov.

Zvládnutie funkcií v Exceli a to rovnako pre začiatočníkov ako i pre pokročilých však nie je len o skrátení pracovnej doby a zefektívnení pracovného postupu. Dáva nám pocit sebavedomia pri práce s programom, ktorému mnoho ľudí nedokáže prísť na kobylku. Je to dôvod prečo sa cítiť lepšie, sebavedomejšie a veriť viac svojim schopnostiam, ktoré v mnohých prípadoch nesprávne podceňujeme.

Je to spôsob ako rozšíriť svoje obzory a naučiť sa niečo, čo nás posunie vpred. Všetko, čo sa naučíme, raz využijeme i keď to možno nebude v takej podobe, ako sme si na začiatku predstavovali. S programom Excel príde do kontaktu takmer každý z nás a preto je lepšie byť naň vopred pripravený. Kurz nám môže pomôcť pochopiť Excel funkcie a pripraviť nás na postupy skôr ako ich budeme musieť predviesť v praxi, keď na nich skutočne záleží.

 

You may also like

Jazdíme bezpečne – prečo brzdové platničky škrípu a kedy ich vymeniť?

Brzdový systém ma priamy vplyv na bezpečnosť jazdy.