Chcete nové PZP? Treba vedieť, ako zmeniť poisťovňu.

Chcete nové PZP? Treba vedieť, ako zmeniť poisťovňu.

- in Nesmie vám ujsť
1221
Komentáre vypnuté na Chcete nové PZP? Treba vedieť, ako zmeniť poisťovňu.

Či už nie ste celkom spokojní so svojou terajšou poisťovňou alebo len chcete preskúmať možnosti, či ju nemôžete inde získať lacnejšie, ak chcete nové PZP, budete musieť zmeniť poisťovňu.

Zmeniť poisťovňu, s ktorou máte aktuálne uzavretú zmluvu na povinné zmluvné poistenie (PZP), môžete iba do 6 týždňov pred výročím zmluvy, to znamená pred dátumom, ku ktorému ste ju uzavreli. Každá z poisťovní má pre tento účel špeciálne tlačivo, ktoré si môžete buď stiahnuť na ich webových stránkach alebo si ho vyzdvihnúť osobne na pobočke vašej poisťovne.

V zásade sa výpoveď zmluvy riadi jednak podmienkami konkrétnej poisťovne, ale predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka (40/1964 Zb. zákonov) a Zákona o povinnom zmluvnom poistení (č. 381/2001).

insurance-539659

Zmluva môže byť uzavretá na dva typy obdobia:

1. Technický rok

V tomto prípade sa ako rok počíta obdobie od presného dátumu, ku ktorému bola zmluva uzavretá. Ak ste teda uzavreli zmluvu povedzme 24. marca, tak technický rok sa počíta do 24. marca v nasledujúcom roku.

2. Kaledárny rok

Kalendárny rok sa počíta vždy od 1. januára, takže ak máte zmluvu uzavretú na tento typ obdobia, posledná možnosť vypovedať zmluvu, aby ste mohli zmeniť poisťovňu, je 18. novembra, čo je 6 týždňov pred koncom roka.

Na trhu sa objavila nová online poisťovňa Onlia, ktorá deklaruje, že ako prvá dáva motoristom možnosť ukončiť PZP do 24 hodín.

Pri rušení zmluvy výpoveďou si dajte pozor na to, že poisťovne považujú výpoveď za doručenú jej riadnym zapísaním v knihe došlej pošty. Ideálne posielajte výpoveď v predstihu doporučenou poštou alebo osobne, ak to potrebujete vybaviť rýchlo. V prípade osobného doručenia si nezabudnite vyžiadať od poisťovne potvrdenie o prevzatí výpovede, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam a problémom.

Zmluva môže zaniknúť aj z iných dôvodov

Okrem vyslovenej výpovedi z vašej iniciatívy môže zmluva o PZP zaniknúť aj z ďalších dôvodov, ako je:

 • vyradenie vozidla z evidencie;
 • krádež auta;
 • zmena majiteľa vozidla;
 • uplynutie doby platnosti zmluvy;
 • neuhradenie poistného;
 • podľa osobitých predpisov (viď vaša konkrétna zmluva).

Spôsob výpovede

Ako sme už spomenuli, štandardný spôsob vypovedania zmluvy je písomne. Jednotlivé poisťovne však umožňujú aj iné spôsoby, ako napríklad:

 • osobne;
 • cez agenta;
 • mailom;
 • faxom;
 • cez internet.

O konkrétnych možnostiach sa pre istotu informujte vo vašej poisťovni. Ak teda chcete tento rok vybaviť zmenu PZP poisťovne, ideálne sa na to pripravte skôr a nenechajte si všetko na poslednú chvíľu.

Foto: Steve Buissinne

 

 

 

About the author

You may also like

Jazdíme bezpečne – prečo brzdové platničky škrípu a kedy ich vymeniť?

Brzdový systém ma priamy vplyv na bezpečnosť jazdy.