Ako zabrániť pokute za nesprávne nakladanie s odpadovým olejom?

Ako zabrániť pokute za nesprávne nakladanie s odpadovým olejom?

- in Nesmie vám ujsť
1484
Komentáre vypnuté na Ako zabrániť pokute za nesprávne nakladanie s odpadovým olejom?

V marci tohto roka schválila NR SR nový zákon o odpadoch (zákon nadobudne účinnosť 1. 1. 2016). Okrem iného sa v ňom dočítate aj to, že je zakázané zmiešavať oleje s inými druhmi odpadov alebo ich ukladať bez dôkladného zabezpečenia proti úniku do vody či pôdy. Dodržiavanie tohto zákona sleduje Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá urobí v oblasti odpadového hospodárstva ročne až 700 kontrol. Mnohé z nich končia nemalými pokutami. Predísť sa im dá napríklad investíciou do certifikovaných nádob, ktoré spĺňajú všetky predpísané normy.

 

Meva olejové hospodárstvoZákladným bezpečnostným prvkom je záchytná vaňa, ktorá sa postará o to, aby sa prípadná unikajúca látka nedostala tam, kde nemá. Typy a materiály sa líšia od druhu skladovaného odpadu a preto je dobré poradiť sa pred kúpou s odborníkmi, ktorí sa problematike odpadov venujú.

 

Rovnako dôležité je uloženie veľkého množstva nebezpečných látok v kanistroch, sudoch alebo kontajneroch. Manipuláciu a skladovanie látok, ktoré ohrozujú životné prostredie netreba brať v konečnom dôsledku na ľahkú váhu. Podľa platnej legislatívy musia byť všetky nebezpečné odpady (napr. oleje, zaolejované handry, atď.) zabezpečené nielen pred únikom, ale i pred nežiadúcim znehodnotením alebo odcudzením,“ hovorí Ing. Tomáš Jarco, riaditeľ spoločnosti MEVA-SK, ktorá sa zaoberá aj odpadovým hospodárstvom. Veľkokapacitné sklady by preto mali byť zabezpečené aj uzamykateľným systémom. Nie nutné, no veľmi užitočné sú aj doplnky olejového hospodárstva, ako nálevky či lieviky, vďaka ktorým bude manipulácia s olejmi a ďalšími kvapalinami bezpečnejšia a čistejšia.

 

Počiatočná investícia do bezpečného olejového hospodárstva sa môže vyšplhať až do tisícov eur. V porovnaní s vyše desaťtisícovými pokutami od ministerstva ide však o efektívnu investíciu.

 

 

 

 

 

About the author

You may also like

Dymí vám z výfuku? Takéto môžu byť príčiny

Dym z výfuku auta je bežný jav, no